AKTUELL INFORMATION

TILL FÖRENINGENS ORDNINGSREGLER

Utskickad kallelse till stämman

Bilaga 2 i kallelsen till årsstämma har fått felaktigt utseende. Vi i styrelsen kan bara beklaga det.

Rätt utseende på bilagan kan ses i länken nedan - klicka på ”bilaga 2” så visas den i rätt format.

Pappersexemplar finns hos kassören.

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGENS STÄMMA SÖNDAGEN 2021-07-18

Föreningens stämma kan avhållas som tidigare beslutat efter det att pandemireglerna nu tillåter detta. Vi ber att för varje fastighet endast en ägare med fullmakt närvarar.

Stämman avhålles i Bygdegården i Glommen den 18 JULI 2021. Stämman börjar kl 11:00, kaffe serveras från klockan 10:30.

DOKUMENT till stämman

KALLELSE
UNDERHÅLLSPLAN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
BILAGA 1
BILAGA 2
RESULTATRAPPORT
REVISIONSBERÄTTELSE

Varmt välkomna önskar

Styrelsen

BIDRAG TILL FASTBOENDE FRÅN KOMMUNEN INDRAGET F O M 2021

Falkenbergs kommun har beslutat att inte längre utbetala bidrag till helårsboende i fritidshusföreningar.

Läs om detta i kommunens skrivelse nedan.

TJÄNSTESKRIVELSE -Beslut om indraget bidrag till helårsboende i fritidshusföreningar!

FÖRENINGEN

Hule vägförening omfattar vägar och vissa grönområden väster om Glommens kustväg mellan Lönestigsvägen i norr och Krågens väg i söder. Själva kustremsan omfattas dock inte. För närvarande ingår 297 fastigheter, varav drygt 20% är registrerade för åretruntboende. Hule Vägförening är medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar.

För en kort historik om föreningen, se bakgrund hule vf och för en mer detaljerad beskrivning av föreningens ansvarsområden, se våra samfälligheter och stadgar.
Kontakta gärna styrelsen via epostlänkarna till vänster.

Om GDPR
Föreningen lagrar de uppgifter om medlemmarna som erfordras för att förvalta föreningen enligt,
Lagen om förvaltning av samfälligheter, Anläggningslagen, samt gällande skattelagstiftning när det
gäller betalning av arvoden. Inga uppgifter om föreningens medlemmar lämnas till tredje person.
För funktionärer som väljs på föreningsstämma redovisas kontaktuppgifter på hemsidan.
Personuppgiftsansvarig är vägföreningens kassör. Enligt avtal är VägNu, vår leverantör av systemet
för administration av medlemsuppgifter, personuppgiftsbiträde.