Att bygga på prickad mark

Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata, allmän plats eller annat grönområde är detta alltid bygglovspliktigt.

Enligt dom i Mark- och miljööverdomstolen kan vägföreningen inte lämna medgivande på samma sätt som en granne kan göra.